สิ่งที่ควรทราบเมื่อใช้เบอร์มงคลที่ถูกต้อง

เบอร์มงคลความจริงก็คือตัวเลขที่เป็นตัวเลขซึ่งกำหนดโดยการกำหนดตัวเลขให้กับตัวอักษรแต่ละตัวของชื่อบุคคลรวมถึงวันเกิดตามที่ปรากฏในสูติบัตรนั้นเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคน ในแง่ง่ายๆ เบอร์มงคลตัวเลขเชิงตัวเลขคำนวณโดยการนำผลรวมของตัวเลขเหล่านี้มารวมกันในรูปแบบต่างๆ เบอร์มงคลโดยทั่วไปแล้วจะตีความและนำเสนอในรายงานตัวเลขอย่างไรก็ตามด้วยความรู้และความเข้าใจเบอร์มงคลคุณสามารถทำได้ด้วยตัวเองรายงานตัวเลขที่ครอบคลุมในขั้นต้นอาจดูค่อนข้างน่ากลัวในตอนแรกเนื่องจากอาจมีข้อมูลที่ได้จากการผสมตัวเลขที่หลากหลายเบอร์มงคล

เบอร์มงคลช่วยให้คุณมองลึกลงไปในจิตวิญญาณ

ของคุณได้เบอร์มงคลการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านตัวเลขนั้นไม่ต่างจากการเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาใดๆ ยิ่งคุณใช้เครื่องมือของการค้าขายมากเท่าไหร่ในกรณีของตัวเลข ตัวเลขเบอร์มงคลคุณก็จะยิ่งเชี่ยวชาญในทักษะหรือตีความตัวเลขมากขึ้นเท่านั้นยิ่งคุณมีความรู้เกี่ยวกับความหมายเชิงสัญลักษณ์ของตัวเลขแต่ละจำนวนมากเท่าไรเบอร์มงคลคุณก็จะยิ่งเก่งขึ้นในด้านศิลปะและวิทยาศาสตร์ของการวิเคราะห์และการทำนายบุคลิกภาพหากคุณอยู่ในช่วงเริ่มต้นหรือขั้นตอนการเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลข คุณอาจรู้สึกหนักใจหรือท้อแท้เบอร์มงคล

เบอร์มงคลค่อยเป็นค่อยไปเบอร์มงคลตามวันเกิดหากคุณเจอสิ่งกีดขวางบนถนนเบอร์มงคลให้หยุดและทำวิจัยบางอย่างจนกว่าคุณจะพบคำตอบเบอร์มงคลมีตัวเลขหลัก 4 หลักที่คุณต้องรู้และเข้าใจเบอร์มงคลต่อไปนี้เป็นภาพรวมโดยย่อปกติเรียกว่าหมายเลขชีวิตทักษะความสามารถเบอร์มงคลหรือความสามารถหมายเลขเส้นทางชีวิตถือเป็นตัวเลขที่สำคัญที่สุดของตัวเลขทั้งหมด โดยทั่วไป มันจะนำทางและชี้นำคุณตลอดชีวิตและทำเช่นนี้โดยเปิดเผยพรสวรรค์ที่หยั่งรากลึก ลักษณะเฉพาะ ทักษะ และความสามารถที่คุณอาจไม่รู้ว่าคุณมีการคำนวณเป็นเพียงผลรวมของตัวเลขในวันเดือนปีเกิดของคุณเบอร์มงคล

เบอร์มงคลเช่นคนเกิดวันที่ตามที่ระบุในชื่อหมายเลขวันเกิด

เบอร์มงคลจะมาจากวันเดือนปีเกิดของคุณและคำนวณโดยการบวกตัวเลขของวันนั้นในตัวอย่างข้างต้นวันเกิดคือตัวเลขนี้กำหนดลักษณะนิสัยของคุณและมักจะเปิดเผยคุณภาพที่ชัดเจนที่สุดของคุณ ซึ่งเป็นลักษณะที่คนใกล้ตัวรู้จักมากที่สุด แม้ว่ามักจะถือว่ามีความสำคัญน้อยที่สุดในเบอร์มงคลแต่เมื่อคุณระบุคุณภาพเฉพาะนี้แล้วซึ่งจะช่วยให้คุณมองเห็นปัญหาข้างหน้า หรือโอกาสที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเบอร์มงคลผลที่ได้คือมันช่วยให้คุณควบคุมโชคชะตาในชีวิตได้ คำนวณโดยการเพิ่มแต่ละหมายเลขที่กำหนดให้กับชื่อเต็มของคุณและมากับเบอร์มงคล

เบอร์มงคลตัวเลขหลักเดียวเจาะลึกเข้าไปในชื่อของคุณเล็กน้อยและคำนวณโดยการบวกตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับสระเท่านั้น ตัวเลขนี้ค่อนข้างเงียบแต่ทรงพลังมากเมื่อคุณพัฒนาความสามารถในการได้ยินตัวเลขนี้มันจะผลักดันคุณไปสู่สิ่งที่อยู่ใกล้หัวใจคุณมากที่สุดแม้ว่าจะมีตัวเลขเชิงตัวเลขหลายชุดเบอร์มงคลที่กล่าวถึงข้างต้นนั้นสำคัญที่สุดใช้เวลาสำรวจทุกสิ่งที่คุณสามารถทำได้และเรียนรู้ที่จะนำสิ่งเหล่านี้มาใช้ในชีวิตประจำวันของคุณเบอร์มงคลนี้เพียงอย่างเดียวอาจส่งผลต่อวิถีชีวิตของคุณเหนือความคาดหมายที่สุดของคุณเบอร์มงคล